لینک های دسترسی

انفجار بمي در خيابان  بغداد يک  عسکر  امريکائيرا  کشت  - 2003-12-25


شورشيان عراق چند ين راکت را بر اهداف مختلف در بخش مرکزي بغداد امروز شليک کردند و يک عسکر امريکائي دراثر انفجار بمي در يک خيابان امروز در بغداد کشته شد. مامورين نظامي ايالات متحده ميگويند اين عسکر بعد از ظهر ديروز چهار شنبه در جريان اشتراک در عمليات نظامي در بخش شمالي شهر بغداد کشته شد. مامورين همچنان ميگويند راکتهاي بر يک عمارت آپارتمانها در نزديکي محوطه شليک گرديد که قرار گاه ادا ره مقامات ائتلاف و هوتل شيراتُن موقعيت دارد. قبل بر آن يک طياره ايالات متحده و عساکر قواي زميني پناه گاه هاي چريکهاي مظنون را در بغداد براي دومين شب پي در پي براي از بين بردن شورشيان زير گلوله براي گرفتند.

XS
SM
MD
LG