لینک های دسترسی

Breaking News

کمک  مواد  غذائي ايالات  متحده  به کورياي شمالي  - 2003-12-25


ايالات متحده ميگويد شصت هزار تُن مواد غذائي اضافي را به کورياي شمالي که مليونها نفر با گرسنگي مواجه هستند کمک ميکند. يک نطاق وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد اين مساعدت جوابي به تقاضاي عاجل پروگرام غذائي جهان ملل متحد است که ميگويد کمتر از دو ثلث مواد غذائي مورد نياز را دريافت داشته است . قبل بر آن در سال جاري ايالات متحده چهل هزار تُن مواد غذائي به کورياي شمالي کمک نمود ولي بعد از آنکه کورياي شمالي از مراقبت توزيع مواد غذائي توسط کار گران خارجي امتناع ورزيد ، اين کمک متوقف گرديد.

XS
SM
MD
LG