لینک های دسترسی

تهديد پروازشش طياره از فرانسه به ايالات  متحده - 2003-12-25


مقامات فرانسه شش پرواز طياره را از فرانسه به ايالات متحده و يا بر عکس آن بعد از آن فسخ کردند که مامورين ايالات متحده از يک تهديد قابل اعتبار دهشت افگني هشدار دادند. يک مامور وزارت امنيت داخلي ايالات متحده ميگويد مقامات ايالات متحده صبح ديروز چهار شنبه اسماي مسافرين مظنوني را به فرانسه دادند که در نظر داشتند در اين پرواز ها سفر کنند. نه مامورين فرانسه و نه هم مامورين ايالات متحده جزئيات بيشتري در باره ماهيت اين تهديد بالقوه ارائه داشته اند. ولي اين اقدام چند روز بعد از آن بعمل آمد که تام ريج وزير امنيت داخلي ايالات متحده وضعيت هشدار دهي دهشت افگني را در ايالات متحده يک درجه بلند برد و افزايش قابل ملاحظه در اطلاعات استخباراتي مربوط به تهديد دهشت افگني را دليل آورد. وي گفت دهشت افگنان القاعده هنوز هم استفاده از طياره را بحيث اسلحه تحت غور دارند.

XS
SM
MD
LG