لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان و مسوليت بمگذاری انتحاری  - 2003-12-29


بقاياي طالبان رژيم مخلوع افغانستان مسؤليت بمگذاري انتحاري روز يکشنبه را که باعث قتل پنج نفر از مقامات رسمي امنيتي افغاني گرديد، به عهده گرفته اند. آنها، همچنان، گفته اند که حملات بيشتري را براه خواهند انداخت.

گذارشات خبري گفتار سخنگوي طالبان را به نشر سپرده که گفته است جنگجويان در پايتخت افغانستان آماده هستند که به حملات انتحاري عليه قواي خارجي، مقامات رسمي محلي، و کارمندان امداد دست بزنند در عين زمان نمايندگان لويه جرگه در حال آمادگي براي راي دادن به قانون اساسي پيشنهاد شدهُ جد يد ميباشند که راه را براي انتخابات دموکراتيک ماه جون آينده هموار خواهد ساخت.

پنج مامور امنيتي به روز يکشنبه در نزديک ميدان هوائي کابل زماني بقتل رسيدند که مرد مظنوني را دستگير مينمودند. اين مرد مواد منفجره را با خود حمل ميکرد و هنگام دستگيري بم را منفجر ساخت که باعث قتل آن پنج تن گرديد.

اين حمله مرگبارترين بعد از حمله انتحاري ماه جون گذشته بودکه در اثر آن چهار نفر آلماني، اعضاي قواي امدادي امنيتي بين المللي در کابل کشته شد و دها نفر ديگر زخمي گرديد. مقامات رسمي، طالبان و جنگجويان شبکه دهشت افگني القاعده را متهم به بمگذاري هاي انتحاري مينمايد. گذارش هاي مطبوعات حاکيست چنين بنظرميايد حامد کرزي رئيس جمهور اکثريت اعضاي پنجصد و دو عضوي لويه جرگه را تشويق نموده است که رياست جمهوري کشور درنظام آينده حکومت بايد قدرت زياد را بدست داشته باشد.

XS
SM
MD
LG