لینک های دسترسی

سفر آيت اله علي خامنه ئي به شهر بام - 2003-12-29


آيت اله علي خامنه ئي رهبر بلند پايه ايران به شهر بام واقع در جنوب شرق ايران سفر نمود تا ويراني هاي زلزله روز جمعه را که باعث قتل بيست هزار نفر گرديد،از نزديک ديدن کند. آيت اله خامنه ئي وعده نمود که شهر بام را محکمتر و قويتر از پيش آباد نمايد، و به نجات يافته گان گفت وي خود را غم شريک آناني ميداند که عزيزان خود را در اين حادثه از دست داده اند.

رهبر ارشد ايران و يک عده ديگر از مقامات ايران از تخريبات وسيع در اين شهر تاريخي ديدن نموده و از تلاش ها و کمک هاي بين المللي به هزاران نفر زخمي و بي خانه آگاهي حاصل نمودند. مقامات ايراني ميگويند اميد بسيار کم موجود است که ديگر کسي زنده مانده باشد.

XS
SM
MD
LG