لینک های دسترسی

کنفرانس  منطقوي  سران  جنوب  اسيا - 2003-12-29


پاکستان ميگويد کنفرانس منطقوي سران جنوب اسيا طبق پلان مجوزه با وصف نگراني هاي در مورد کوشش بم گذاران انتحاري براي کشتن پرويز مشرف رئيس جمهور درين هفته ، در اوايل ماه آينده داير خواهد شد.

وزارت خارجه پاکستان ميگويد تمام رهبران منطقوي بشمول اتل بيهاري واجپاي صدراعظم هند ، تائيد کرده اند که به اين کنفرانس سران اشتراک خواهند کرد. اين کنفرانس رهبران هفت کشور جنوب آسيا که سه روز دوام ميکند بتاريخ چهارم جنوري گشايش مي يابد. اين جلسه بحيث فر صتي براي هند و پاکستان دو رقيب ديرينه براي بهبود روابط شان تلقي ميگردد.

XS
SM
MD
LG