لینک های دسترسی

تصويب تعديل قانون اساسي پاکستان - 2003-12-29


مجلس نمايندگان پارلمان پاکستان تعديلاتي را که به پرويز مشرف صلاحيت برکناري حکومت را ميدهد ، به تصويب رسانيد . اعضاي پارلمان اين اقدام را امروز دوشنبه بااکثريت دو بر سه ، به تصويب رسانيد. ائتلاف مخالفين تندرو که بنام " ام ام اي " ياد ميشوند بعد از انکه پرويز مشرف موافقه کرد که از مقام خود بحيث قوماندان اعلي اردو دست خواهد کشيد ، از دادن راي ابا ورزيدند. تعديل قانون اساسي به پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان صلاحيت ميدهد تا پارلمان را منحل نموده و صدراعظم را برکنار کند. اما اين تغيير همچنان ايجاب ميکند که رئيس جمهور تصويب محکمه عالي پاکستان را در جريان يک ماهي که از اين صلاحيت استفاده مينمايد ، نيز بدست اورد.

XS
SM
MD
LG