لینک های دسترسی

دست داشتن  گروه  جيش محمد  درحمله  بر پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان  - 2003-12-29


مطبوعات پاکستان گزارش ميدهد که يکي از دو بم افگن هاي انتحاري که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان را هفته گذشته هدف قرار داده بود ، مربوط گروه ممنوع اعلام شده تندروان اسلامي پاکستان ميباشد. از قول يک مامور استخبارات گفته شده است که محمد جميل که بيست و سه سال دارد باشنده راولاکوت در کشمير پاکستان بوده و مربوط گروه جيش محمد است که ممنوع اعلام گرديده است . جنرال پرويز مشرف اين گروه را با چندگروه ديگر در سعي براي سرکوبي جنگجويان تندرو مسلمان ممنوع قرار داده بود . مقامات پاکستاني بروز يکشنبه گفتند که حمله کنندگان به يک شبکه دهشت افگني مربوط هستند که از افغانستان تا کشمير ، فعاليت دارند.

XS
SM
MD
LG