لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران افغانستان راي گيري را به تعويق انداختند - 2003-12-30


رهبران افغانستان راي گيري براي تصويب قانون اساسي انکشور را بعد از ان به تعويق انداختند که موفق نشدند شقاق قومي را در مورد تقسيم قدرت و برسميت شناختن اقليت ها ، از بين ببرند. نمايندگان لويه جرگه براي روز سه شنبه رخصت شدند تا مقامات افغانستان با مقامات ملل متحد و ايالات متخده براي حل اين مساله مشوره کنند.

بيشتر از ۵۰۰ نفر از اعضاي لويه جرگه براي بيشتر از دو هفته بالاي مسوده قانون اساسي ايکه توسط حامد کرزي که از حمايت امريکا برخوردار است تهيه شده بحث و مذاکره کردند. گزارشها از کابل حاکيست که حامد کرزي در مورد يک نظام جمهوري ايکه در مسوده قانون اساسي پيشبيني نشده و از پشتيباني قبايل پشتون که خودش به آن تعلق دارد برخوردار بوده و از ان طرفداري ميکند.

اما اتحاد شمال که غير پشتون است همراه با تندروان اسلامي ، طرفدار يک نظام پارلماني قوي هستند که بتواند رئيس جمهور را کنترول کند . آنها همچنان براي شناسائي زبان هاي اقليت ها فشار مياورند. تصويب اين قانون اساسي جديد راه را براي اولين انتخابات ديموکراتيک و آزاد هموار ميسازد.

XS
SM
MD
LG