لینک های دسترسی

سه تندرو اسلاميست بقتل رسيدند - 2004-01-01


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد در تصادمات در امتداد سرحدات شرقي افغانستان با پاکستان حد اقل سه تندرو اسلاميست بقتل رسيده اند. دگرمن براين هلفرتي، نطاق قواي نظامي امروز بخبرنگاران گفت از روز سه شنبه باينطرف که يک دسته تندروان در منطقه پر آشوب شکين بر يک گزمه تحت رهبري ايالات متحده حمله کردند، يک سلسله تصادماتي رخ داده است.

او گفت از اثر پرتاب بم توسط يک هليکوپتر ايالات متحده بر مواضع تندروان، شايد ۱۱ تندرو ديگر نيز بقتل رسيده باشد. اين نطاق گفت در جريان گلوله باري سه عسکر امريکائي مجروح شدند. دو تن از عساکر بوظيفه خود ادامه داد و سومي انتقال داده شد. بر عساکر امريکائي در شکين واقع در ۲۲۰ کيلومتري جنوب کابل اکثراً حملاتي صورت ميگيرد. اين منطقه در نزديک آن مناطق سرحدي قرار دارد که در جانب پاکستاني قبايلي واقع هستند که به پناه دادن به بقاياي طالبان ، متحدين القاعده آن و ساير تندروان اسلامي مظنون ميباشند.

در عين زمان در کابل وکلاي لويه جرگه راي گيري را روي چندين ماده جنجالي قانون اساسي پيشنهادي از سر گرفته اند.

ولي گزارش ها حاکيست که يک تعداد زياد وکلا که اکثريت شان مخالف يک سيستم رياست جمهوري قوي ميباشند با راي گيري مقاطعه کرده اند. حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان خواستار يک سيستم رياست جمهوري قوي است. وکلاي تندرو اسلاميست و وکلاي مربوط اتحاد شمال يک پارلمان قوي را خواستار اند تا قدرت رئيس جمهور را در توازن نگهدارد. اکثر ۱۶۰ ماده قانون اساسي تصويب گرديده است. تصويب نهائي مسوده قانون اساسي راه را براي انتخابات ديموکراتيک هموار ميسازد.

XS
SM
MD
LG