لینک های دسترسی

سعی برای رفع بن بست در لويه جرگه - 2004-01-02


رهبران افغانستان در کابل در کوشش جهت فايق شدن بيک بن بست که مانع توافق روي قانون اساسي کشور گرديده در عقب درهاي بسته با مقامات ايالات متحده و ملل متحد ملاقات ميکنند.

جلسات لويه جرگه بخاطر اختلافات شديد بين بيش از ۵۰۰ وکيل که روي مسوده قانون اساسي مباحثه ميکنند، تا روز شنبه بتعويق افتاد.

حامد کرزي، رئيس دولت انتقالي افغانستان معتقد است که يک سيستم رياستي قوي براي بازسازي کشورش که براي دو دهه در جنگ بود، لازميست. او از حمايت پشتون هاي جنوب بهره مند است.

اما اسلاميست ها و اتحاد شمال تقاضا ميکنند که پارلمان کشور بايد بقدر کافي قوي باشد تا قدرت رئيس جمهور را در توازن قرار دهد. ناظرين خارجي معتقدندکه اين مشاجره خطوط قومي را بروي صحنه آورده که به ديدگاه واشنگتن از يک سيستم رياستي قوي لطمه وارد ميکند. ساير موضوعاتي که روي آن بن بست وجود دارد، اعطاي قدرت به ولايات، حقوق اقليت ها و نقش اسلام در جامعه جديد افغانيست.

XS
SM
MD
LG