لینک های دسترسی

Breaking News

  جلسه  وزراي خارجه  کشورهاي جنوب آسيا در پاکستان - 2004-01-02


وزراي خارجه کشورهاي جنوب آسيا بمنظور آمادگي براي يک کنفرانس سه روزه سران منطقه که بروز يکشنبه آغاز مييابد در پايتخت پاکستان مذاکره ميکنند. مامورين ميگويند وزراي خارجه بنگلاديش، بهوتان، هند، مالديو، نيپال، پاکستان و سري لانکا مسوده هاي موافقتنامه هايي را تکميل ميکنند که توقع ميرود سران دول شان در جريان کنفرانس امضا نمايند.

مذاکرات بر توافق يک حوزه تجارت آزاد و توسعه پيمان فعلي ضد دهشت افگني متمرکز ميباشد. اين کنفرانس سران بخاطر گرم شدن روابط بين هند و پاکستان درين اواخر علاقه بيشتري را جلب کرده است، اگرچه کدام ملاقات بين اتل بيهاري واجپاي، صدراعظم هند و پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در نظر گرفته نشده است.

XS
SM
MD
LG