لینک های دسترسی

Breaking News

يک پرواز از  لندن به واشنگتن  فسخ گرديده است - 2004-01-02


يک پرواز ديگر لندن به واشنگتن خط هوائي برتش ايرويز بخاطر نگراني هاي امنيتي فسخ گرديده است. مامورين در مورد نوع تهديد تفصيل ارائه نکردند. مسافرين پرواز روز چهارشنبه حين مواصلت به واشنگتن براي چندين ساعت تحت تحقيق قرار گرفته بودند. ديروز به تعقيب هشدار در مورد تهديد احتمالي دهشت افگني سه پرواز اين خط هوائي بين پايتخت هاي ايالات متحده و برتانيه يا فسخ شد و يا بتعويق افتاد.

ديروز براي دومين بار طي دو روز گذشته يک پرواز خط هوائي مکسيکو از مکسيکو ستي به لاس انجلس وقتي فسخ شد که مامورين هشدار دادند ممکن هدف يک حمله دهشت افگني قرار گيرد. مقامات ايالات متحده گفته اند اطلاعات تازه دهشت افگني اين نگراني را بوجود آورده که شبکه دهشت افگني القاعده شايد در نظر داشته باشد از طيارات مسافربر يا باربر در يک حمله دهشت افگني استفاده کند.

XS
SM
MD
LG