لینک های دسترسی

Breaking News

گروه هاي مخالف قانون اساسي جديدافغانستان  به توافق رسيدند - 2004-01-04


مقامات افغانستان ميگويند که گروه هاي مخالف در مورد قانون اساسي جديدافغانستان به توافق رسيدند و به هفته ها بحث روي فقرات اين سند خاتمه دادند. يک جلسه کامل ۵۰۲ نماينده لويه جرگه که اين مجلس ملي را تشکيل ميدهد قراربود امروز يکشنبه داير گردد. قبل از آنکه نمايندگان راي نهايي بدهند قانون اساسي براي همه به صداي بلند قرايئ خواهد شد.

تصويب نهايي اين سند راه را براي يک نظم نوين و انتخابات در ماه هاي بعدي امسال در افغانستان باز خواهد کرد. اين موافقه بعد از قريب چهار هفته جر وبحث بدست آمد که نمايانگرتفرقه هاي نژادي و اختلافات مذهبي ميباشد. تا روز شنبه نمايندگان همه فقرات بجز موضوع زبانهاي رسمي براي افغانستان را حل ننموده بودند اما در مورد اينکه اين موضوع چگونه حل گرديده چيزي نشر نشده است.

سند جديد قرار است به حامد کرزي رئيس حکومت انتقالي افغانستان صلاحيتهاي سيستم رياست جمهوري قويي را بدهد که بگفته خود کرزي براي حفظ يکپارچگي افغانستان و بازسازي لان کشور بعد از دهه ها جنگ ضروريست.

در محل تدوير لويه جرگه در کابل بعد ازآنکه حاميان حکومت سقوط داده شده طالبان قسم ياد کرده بودند که آن جرگه را اخلال خواهند کرد،تدابير امينيتي بسيار شديد بوده است. يک انفجار در ساعات ناوقت شب شنبه در نزديک آن حمل صورت گرفت اما گزارشهاي تلفات ويا خسارات و يا اينکه چه کسي مسئول آن بوده در دست نيست.

XS
SM
MD
LG