لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم برتانيه  برای  بازديد از سربازان برتانيه درعراق به آن کشور سفر نمود - 2004-01-05


توني بلير صدراعظم برتانيه جهت بازديداز سربازان برتانيه در عراق بجنوب عراق رسيد. بلير با استفاده از يک طياره حمل ونقل نظامي خاص به بصره دومين شهر بزرگ عراق مواصلت کرد. وي از مصر که ايام رخصتي اش را سپري ميکرد وارد عراق شد.

قرار است رهبر برتانيه با قوماندانان نظامي برتانوي ملاقات نموده وبه قريب ده هزار عسکر برتانوي که در داخل واطراف بصره مستقر هستند، خطابه ايراد نمايد. سفر توني بلير قبلاً اعلام نشده بود.

اين دومين سفر وي به عراق از زمانيست که قواي برتانيه براي پيوستن با قواي امريکا در مبارزه جهت سقوط دادن حکومت صدام حسين بان کشور داخل شده اند.

XS
SM
MD
LG