لینک های دسترسی

رهبران هند وپاکستان مذاکرات خود را در فضای گرم و  دوستانه دايرنمودند - 2004-01-05


رهبران هند وپاکستان امرو دوشنبه در حاشيه کنفرانس همکاري منطقوي کشور هاي جنوب آسيا مذاکرات بل مواجه را دايرنمودند که اولين بار در جريان بيش از دو سال ميباشد. مذاکرات بين اتل بيهاري واجپاي صدراعظم هند و پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بحيث تازه ترين نشانه بهبود روابط بين دو همسايه سالها رقيب گريسته ميشود. مامورين پاکستان ميگويند که تمام مسايل ذات البيني در جريان مذاکرات امروزي مطرح شد که بحيث مذاکرات دوستانه و گرم تعريف گرديد. در جريان دوسال گذشته در بسا اواقات هند وپاکستان حتي تا وقوع يک جنگ ديگر نزديک شده بودند اما تشنج در ماه هاي اخير بطور بي سابقه کاهش يافت.

XS
SM
MD
LG