لینک های دسترسی

Breaking News

معذرت طالبان بخاطر انفجار قندهار - 2004-01-07


يک قوماندان طالبان بخاطر بم گزاری ای که باعث قتل حد اقل 15 افغان در قندهار شد معذرت خواسته وگفته است که هدف حمله عساکر ايالات متحده بودند.

انفجار در يک جادهء مزدحم در نزديک يک قشلهء عسکری رخ داد. مقامات افغانی ميگويند اکثر قربانيان اطفالی بودند که از مکتب بسوی خانه روان بودند.

ملا صابر مومن به آژانس خبرگزاری رويتر گفته است که حمله در قندهار اشتباهی از جانب آنچه او مجاهدين خوانده بود. او گفت هدف حمله دفتر يک هيئت بازسازی دران نزديکی ها بود.

در يک واقعهء ديگر ديروز 12 نفر هزاره در يک حمله در کنار جاده در ولايت هلمند بقتل رسيدند. مقامات در ولايت هلمند ميگويند واضح نيست چه کسی اين حمله را براه انداخته است.

يک نطاق ولايت گفت يک نفر جان بسلامت برده است. او بخبرنگاران گفت چنين بنظر ميرسد که اين قتل ها کوششی است جهت تحريک خشونت بين هزاره ها ئ پشتون ها. او گفت صدها عسکر بمنطقه فرستاده شده تا افراد مسلح را گرفتار کنند.

کوفی انان سرمنشی ملل متحد ديروز در محضر شورای امنيت ملل متحد گفت وضع امنيتی افغانستان در حالی بدتر شده که عمليهء صلح خوستار بهبودی آن است. او پِشنهادکردکه يک کنفرانس جديد سياسی وکشورهای کمک دهنده داير گردد تا اوضاع امنيتی افغانستان را مورد بحث قرار داده و همچنان روی کمک مالی جهت بازسازی آن کشور جنگ زده مباحثه نمايد.

XS
SM
MD
LG