لینک های دسترسی

  سه  مظنون  به  قاچاق  مواد مخدر  در سرحد افغانستان و تاجکستان  بقتل  رسيدند - 2004-01-08


محافظين سرحدي روسيه سه مظنون به قاچاق مواد مخدر را در جريان گلوله باري متقابل در سرحد افغانستان و تاجکستان بقتل رسانيده اند. يک نطاق محافظين سرحدي روسيه در تاجکستان ميگويد اين حادثه ديشب زماني رخ داد که مقامات حد اقل چهار نفر را مشاهده کردند که سعي دارند داخل تاجکستان شوند. نطاق ميگويد محافظين همچنان چند ين خريطه هيروئين و چرس و همچنان يک ماشيندار را بدست آورده اند.

چندين تُن هيروئين سال گذشته در سرحد افغانستان و تاجکستان گرفتار گرديد . مواد مخدر در افغانستان زرع ميگردد و از آنجا به روسيه و اروپا ميرود.

XS
SM
MD
LG