لینک های دسترسی

ايالات  متحده  ميگويد  صدام حسين رهبر  سابقه عراق را  يک  دشمن  و اسير  جنگي  ميداند  - 2004-01-10


ايالات متحده ميگويد صدام حسين رهبر سابقه عراق را يک دشمن و اسير جنگي ميداند اين موقف بر روش با او تاثير ميگذارد و صليب سرخ بين المللي ميتواند از او ديدن کند مامورين وزارت دفاع ايالات متحده از زمان گرفتاري او در سيزدهم دسمبر گذشته ميگويند صدام

حسين بموجب مقررات ميثاق ژنيو نگهداري ميشود که روش اخلاقي و انساني را با اسيران جنگي ايجاب ميکند. مامورين عالي رتبه ايالات متحده ميگويند حکومت عراق آخر الامر صدام حسين به حکومت جديد عراق تسليم داده خواهد شد و انتنظار ميرود که او را محاکمه کند.

XS
SM
MD
LG