لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس  جمهور فرانسه  در باره  روابط  آينده  با  ليبيا را اظهار  داشت - 2004-01-10


ژک شيرک رئيس جمهور فرانسه ميگويد موافقت ليبيا به تاديه غرامت به نسبت بم گذاري بر يک طياره خط هوائي فرانسه در پانزده سال قبل ، شايد راه را براي روابط صميمانه تر متعمد با حکومت طرابلس باز نمايد. رئيس جمهور فرانسه در باره روابط آينده با ليبيا بعد از امضاي موافقتنامه تاديه غرامت در پاريس ديروز اين مطلب را اظهار داشت.

اين موافقتنامه از طرابلس ميخواهد که يکصد و هفتاد مليون دالر به خانواده هاي آنانيکه که درين طياره کشته شدند بپردازد . اين طياره خط هوائي فرانسه در برفراز افريقا در سال ۱۹۸۹ منفجر ساخته شد. رومانو پرودي رئيس کميسيون اروپائي ميگوي اين موافقتنامه غرامت يک نقطه عطف در روابط بين اروپا و ليبياست .

XS
SM
MD
LG