لینک های دسترسی

Breaking News

صْدر اعظم پاکستان  براي اجراي مذاکرات با حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان  درکابل است  - 2004-01-12


ظفر الله خان جمالي صْدر اعظم پاکستان براي اجراي مذاکرات با حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان درکابل است و توقع ميرود مذاکرات آندو شامل مسايل امنيت سرحدات و مبارزه عليه دهشت افگني باشد جمالي امروز دوشنبه به معيت مامورين عاليرتبه پاکستاني براي يک جلسه يکروزه وارد کابل شد افغانستان ابراز نگراني کرده که طالبان والقاعده از مناطق سرحدی پاکستان بداخل خاک افغانستان حملاتي را انجام ميدهند و بعد براي مخفي شدن به پاکستان بر ميگردند. اسلام آباد اينرا تکذيب ميکند که قسمت زياد چنين حملات از داخل پاکستان عملي ميشود.

درميان ساير مسايل که توقع ميرود امروز مورد بحث قرار گيرد، مساله زندانيان افغان است که در محابس پاکستان بسر ميبرند و همچنان پاکستاني هايي که در افغانستان زنداني هستند. روز يکشنبه بحيث يک اقدام حسن نيت جمالي آزادي ۱۴۹ افغان را که در پاکستان زنداني بودند فرمان داد. مقامات همچنان مسايل اقتصادي را مورد بحث قرارداده اند شوکت عزيز وزير ماليه پاکستان روز يکشنبه بحيث پيشقدم مذاکرات جمالي و کرزي وارد کابل شده بود.

XS
SM
MD
LG