لینک های دسترسی

Breaking News

تهديد واليان ولايات  ايران  به استعفی - 2004-01-12


واليان ولايات ايران تهديد کرده اند که اگر شوراي محافظه کار نگهبان ايران از تصيمش جهت غيرواجد ساختن ده ها قانون گذار اصلاح طلب از انتخابات ماه آينده پارلماني منصرف نشود استعفی خواهند کرد. ماورين ارشد در تهران ميگويند تمام ۲۷ والي طي نامه بروز يک شنبه به محمد خاتمي رئيس جمهور ايران گفته اند که منع کانديدان َاصلاح طلب بايد در جريان يک هفته واپس گرفته شود.

رئيس جمهور ايران تقاضای آرامش نموده و گفته است که سعي خواهد کرد تا عليه بيش از۸۰ عضو مجلس آن مقرره را مانع شود تا آنها بتوانند در انتخابات ۲۰ فبروري ، اشتراک نمايند. شوراي نگهبان ايران يک مجتمع که ملاهاي تند روبر آن تسلط دارند تمام تصاميم از جانب مجلس ۲۹۰ عصوي را تحت غور قرار ميدهند و صلاحيت مانع شدن از تطبيق آن تصاميم را دارد.

XS
SM
MD
LG