لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور اسرائيل از رئيس جمهور سوريه دعوت نموده تا برای مذاکرات به بيت المقدس بيايد - 2004-01-12


رئيس جمهور اسرائيل از بشار الاسد رئيس جمهور سوريه دعوت نموده تا امروز براي آنچه که مذاکرات جدي صلح با رهبران اسرائيل خوانده شده به بيت المقدس بيايد. موشه کاتساه رئيس دولت در اسرائيل ميگويد شرايط قبلي مد نظر نخواهد بود اما در مورد اينکه آيا اسرائيل در مورد اين مذاکره مستقيماً به سوريه ارتباط گرفته گزارشي نشر نشده است .

ايريل شارون صْراعظم اسرائيل بروز يک شنبه گفته بود ظخ آن دولت يهودي آماده است تا با سوريه در موردصلح مذاکره نمايد اما تنهادرصورتي که دمشق از حمايتش از دهشت افگنان خاتمه بخشد. مذکارات بين دو جانب در سال ۲۰۰۰ ميلادي قطع گرديد. رئيس جمهور اسد ماه گذشته گفته بود که دمشق آماده است تا مباحثاتش را روي ارتفاعات گولان ، قلمرو سوريه که اسرائيل لانرا در جريان جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ اشغال نمود از سر گيرد.

XS
SM
MD
LG