لینک های دسترسی

Breaking News

يک هيئت غيررسمي ايالات متحده از يک دستگاه ذروي کورياي شمالي ديدن کرده اند  - 2004-01-12


دو عضو يک هيئت غيررسمي ايالات متحده که از يک دستگاه ذروي کورياي شمالي ديدن کرده اند مامورين کورياي جنوبي را در جريان سفر خود قرار داده اند. اين مامورين دفاتر اعضاي کانگرس از پاسخ بسوالات خبرنگاران در مورد آنچه در مجتمع ذروي يانگ بيون ديده اند، اجتناب ورزيده گفتند هنوز زود است که در مورد فعاليت ها دران دستگاه نتيجه گيري کرد.

يک مامور وزارت خارجه کورياي جنوبي بعد از ملاقات امروزي با اين هيئت نيز گفت که هنوز زود است گفته شود که اين سفر در مورد حل و فصل بن بست ۱۵ ماهه روي پروگرام اسلحه ذروي کورياي شمالي چه مفهومي خواهد داشت. کورياي شمالي بروز دوشنبه پيشنهاد خود را در مورد متوقف ساختن فعاليت هاي ذروي در يانگ بيون، در بدل مواد نفتي و کمک اقتصادي ايالات متحده، تکرار کرد.

XS
SM
MD
LG