لینک های دسترسی

سوريه دعوت اسرائيل را از بشارالاسد به بيت المقدس براي مذاکرات صلح رد کرده است - 2004-01-12


سوريه يک دعوت اسرائيل را از بشارالاسد، رئيس جمهور سوريه جهت مسافرت به بيت المقدس براي مذاکرات صلح رد کرده است. موشي کتساو ، رئيس جمهور اسرائيل اين پيشنهاد را امروز از طريق راديو اسرائيل ارائه کرده گفت اسرائيل بايد پيشنهاد تازه رئيس جمهور سوريه را مبني بر تجديد مذاکرات صلح تحت غور قرار دهد.

اما يک مقام سوريه فوراً اين پيشنهاد را رد کرده گفت که اين يک جواب جدي به پيشنهاد بشارالاسد، رئيس جمهور نيست. رهبر سوريه ماه گذشته گفت براي از سر گرفتن مذاکره با اسرائيل روي موضوعاتي که در سال ۲۰۰۰متوقف گرديد آماده است. دران زمان اسرائيل پيشنهاد کرده بود که تقريباً همه ارتفاعات گولان را که اسرائيل در جريان جنگ ۱۹۶۷ از سوريه متصرف شده بود به اسرائيل واگزار گردد.

XS
SM
MD
LG