لینک های دسترسی

Breaking News

امريکا عمليه سپردن قدرت به  يک حکومت انتقالي را  در عراق تا سي ام  جون به تعويق انداخته است - 2004-01-13


يک گزارش نشر شده حاکيست که امريکا عمليه پيشنهادي اش را در مورد سپردن قدرت بيک حکومت انتقالي در عراق راتا سي ام جون ، بتعويق انداخته است. روزنامه نيويارک تايمز از مامورين امريکايي نقل قول کرده که گفته اند درمورد اين عمليه بدنبال اعتراضات از جانب روحانيون شيعه پر نفوذ عراقي تجديد نظرشده است .

ايت الله بزرگ ال سيستاني حکومت مستقيماً انتخابي را تقاضا نموده است . امريکا ميگويد انتخابات قبل از وقت قابل تطبيق نيست در عوض پلان امريکا جلسه محلي را تقاضا ميدارد تا يک اسامبله موقتي ملي را انتخاب کند که آن اساملبه يک حکومت انتقالي را تعين نمايد که عراق را تا انتخابات اواخر سال ۲۰۰۵ رهبري نمايد.

XS
SM
MD
LG