لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين پاکستاني: فکر ميشود که يک وزير منطقوي در مناطق  قبايلي در نزديک سرحد افغانستان اختطاف شده باشد - 2004-01-13


مامورين پاکستاني ميگويند چنين فکر ميشود که يک وزير منطقوي در مناطق قبايلي بدون نظم و قانون در نزديک سرحد افغانستان اختطاف شده باشد. آنها گفتند که وزير امور ورزش وفرهنگ ولايت شرقي پنجاب بنام نعيم الله شاهاني هفتهء گذشته بعد از آنکه بسوي ميران شاه سفر ميکرد ناپديد شده است ميران شاه قريه واقع در منطقه قبايلي وزيرستان شماليست. در مورد انگيزه و يا هويت اختطاف کنندگان چيزي نشر نشده اما اختطاف بخاطر دريافت فديه يا پول در بدل آزادي درمناطق قبايلي پاکستان غير عادي نيست .

XS
SM
MD
LG