لینک های دسترسی

Breaking News

جلسه رهبران کشور هاي قاره امريکا در شهر مونتيري مکسيکو  - 2004-01-13


رهبران کشور هاي قاره امريکا امروز سه شنبه در دومين و آخرين روز يک جلسه خاص سران در شهر مونتيري مکسيکو مذاکرات مزيدي را روي تجارت، فقر مهاجرت و فساد اداري انجام دادند. جلسه خاص سران در شهر مونتيري مکسيکو انجام دادند. ايالات متحده امريکاو مکسيکو اميدوارند تا درمورد پيشنهاد ايجاد يک منطقه آزاد تجارتي امريکا بحيث راهي براي مبارزه با فقر در امريکايي لاتين جلب حمايت نمايند. اما بعضي رهبران در اين جلسه ۳۴ عضوي سران ميخواهند تا در مورد مبارزه بافقر و استحکام بخشيدنِ موسسات ديموکراتيک، کوشش فعالانه تري را مورد بحث قرار دهند. بروز دوشنبه رئيس جمهور بش حمايت مکسيکو را در مورد پيشنهاد تازه مهاجرين مکسيکويي بدست آورد که باساس آن خارجيان بدون داشتن اسناد را موقف موقتي وقانوني اقامت در ايالات متحده ميدهد.

XS
SM
MD
LG