لینک های دسترسی

Breaking News

نوين  کاو کي  معاون سابق رئيس  جمهور  ويتنام  از  ويتنام  بازديد ميکند - 2004-01-14


نوين کاو کي سابق معاون رئيس جمهور ويتنام براي بازديد از ويتنامي که اکنون يک کشور کمونيستي است مراجعت کرده است. وي امروز با خانم و دخترش وارد شهر هوچي من سايگون سابقه شد. اين اولين بار است که کاوکي که اکنون در ايالات متحده زندگي ميکند از ختم جنگ ويتنام در سال ۱۹۷۵ به اينطرف به کشورش مراجعت ميکند.

وزارت خارجه ويتنام هفته گذشته به او اجازه داد از دوستان و اقاربش در ايام سال نو قمري ويتنام ديدن نمايد. کاوکي به خبر نگاران گفت با وصف انتقاد ها از سفرش توسط بعضي از دوستان تبعيدي او ، اکنون زمان خوبي براي سفر است.

XS
SM
MD
LG