لینک های دسترسی

يک زن  فلسطيني خود  را در سرحد  عمده  بين  اسرائيل و باريکه  غزه منفجر  ساخت  - 2004-01-14


يک زن فلسطيني بم گذار انتحاري در سرحد عمده بين اسرائيل و باريکه غزه خود را منفجر ساخته چهار نفر را کشته و هفت نفر ديگر را زخمي ساخت مامورين امنيتي اسرائيل ميگويند دو نفر از زخمي ها فلسطيني هستند.

اين زن مواد منفجره را که به جانش بسته بود درعيريز، محل عبور از سرحد که صد ها فلسطيني و خارجي به انتظار عبور بجانب اسرائيل بودند منفجر ساخت . حماس و لواي شهداي الاقصي دو گروه تندرو فلسطيني مشترکاً مسؤليت اين حمله را ادعا کرده اند. لواي شهداي الاقصي همچنان مسؤليت کشته شدن يک مرد اسرائيلي را بضرب گلوله بروز سه شنبه ادعا نمود. وي هنگامي که در نزديکي يک آبادي يهودي نشين در ساحل غربي رانندگي ميکرد کشته شد.

XS
SM
MD
LG