لینک های دسترسی

مذاکرات  رئيس عمومي ارکان حرب  ايالات  متحده  با  مامورين چين  - 2004-01-14


رئيس عمومي ارکان حرب ايالات متحده براي مذاکراتي با مامورين چين جهت بهبود روابط نظامي وارد پيکنگ شده است. تقريباً سه سال قبل روابط نظامي ايالات متحده و چين به کشيدگي گرائيد وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد ريچارد مايرز رئيس عمومي ارکان حرب با رهبران نظامي و ملکي چين درباره تايوان ، پروگرام ذروي کورياي شمالي و ساير مسائل مذاکره خواهد کرد.

مناسبات نظامي بين ايالات متحده و چين در اپريل سال دو هزار و يک زماني به پائين ترين سطح رسيد که يک طياره جنگي چين و يک طياره انکشافي ايالات متحده در فضاي نزديک ساحل چين تصادم نمود. اين طياره ايالات متحده نشست عاجلي بر جزيره هينان چين نمود و مامورين چيني عمله اين طياره را براي يازده روز توقيف نمود.

XS
SM
MD
LG