لینک های دسترسی

Breaking News

تهديد  جدّيد تر نسبت به  سارز مرض جهاز  تنفسي - 2004-01-14


سازمان صحي جهان ميگويد ويروس سرما خوردگي پرنده که هزاران پرنده را در چندين کشور آسيائي کشته است شايد تهديد جدّتري نسبت به سارز مرض جهاز تنفسي ، گردد. نطاق سازمان صحي جهان امروز گفت اگر اين بيماري بايک سرماخوردگي عادي انفلوئينزا يکجا شود زهري تر خواهد گردد.

وي گفت انسان دفاع طبيعي عليه اينم بيماري ندارد. سازمان صحي جهان مرگ سه ويتنامي مصاب به مرض سرماخوردگي پرنده را تائيد کرده است . ولي متخصطين صحي ميگويند تا کنون اين مرض از شخصي به شخص ديگر سرايت نکرده است. در عين زمان ويتنام چهارده قضيه اين بيماري مظنون را در انسان تشخيص کرده است .

XS
SM
MD
LG