لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای  منشی عمومی ناتو برای عساکر بيشتر حافظ صلخ در افغانستان - 2004-01-14


منشی عمومی جديد ناتو از کشور های عضو آن سازمان تقاضا کرده تا برای عمليات حفظ صلح در افغانستان عساکر و تجهيزات بيشتر عرضه کنند.

ياپ دی هوپ شفر منشی عمومی ناتو امروز طي صحبت در بروکسل نگفت که به چند عسکر تازه برعلاوهء تقريبا شش هزار عسکر که فعلا در افغانستان ميباشد ضرورت است.

او گفت قوماندان های نظامی ناتو زر حال حاضر مصروف طرح پلان عمليلتی افغانستان هستند.

ناتو در اولين ماموريت در خارج اروپا سال گذشته قوماندانی قوای 5700 نفری معاونت بين المللی امنيتی را در کابل بعهده گرفت.

آن اتحاديه اخيرا موافقه کرد تا ماموريت خود را بخارج کابل توسعه بدهد ولی گفت برای حفظ نظم به عساکر بيشتر ضرورت دارد.

ماهء دذشته کوفی انان، منشی عمومی ملل متخد هشدار داد که اگر وضع امنيتی در افغانستان ثبات اختيار نکند آيندهء آن کشئر زر خطر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG