لینک های دسترسی

Breaking News

دهها هزار عراقي از تقاضاي رهبر شعييان  در مورد انتخابات مستقيم حمايت کردند - 2004-01-15


دهها هزار عراقي از تقاضاي رهبر شعييان در مورد انتخابات مستقيم و قبل از وقت ، در عوض طرح ايالات متحده براي تشکيل يک حکومت انتقالي حمايت کرده و تظاهراتي را براه انداختند. اين جمعيت از شهر جنوبي بصره امروز پنجشنبه حرکت کرده و تصاوير آيت الله اعظمي علي ال سيستاني را حمل ميکردند . وي با طرح ايالات متحده در مورد انتقال قدرت به يک حکومت مؤقتي مخالف است که بعداز راي گيري محلي بميان مي ايد.

مامورين ايالات متحده ميگويند که اين از امکان بعيد است تا انتخابات زود تر دائر گردد زيرا مسائل امنيتي و ثبت نام راي دهندگان در ميان است. در عين زمان ، تصادماتي بين عساکر ايالات متحده و شورشيان ادامه دارد . مامورين ايالات متحده ميگويند که حد اقل هفت نفر عراقي در تصادماتي در نزديکي شهرهاي بقوبه و تکريت کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG