لینک های دسترسی

Breaking News

وکلاي مدافع جرمني از يک مراکشي که در دسيسه  قضيه حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر متهم ميباشد ، دفاع ميکنند  - 2004-01-15


وکلاي مدافع جرمني از يک مراکشي که در دسيسه قضيه حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر در ايالات متحده متهم ميباشد ، دفاع ميکنند ، خواهان برائت او از محکمه شده اند. عبدالغني مزودي متهم به معاونت و همدستي در بيشتر از سه هزار جرم و همچنان متهم به عضويت در سازمان دهشت افگني ميباشد. وکلاي مدافع مزودي در يک محکمه در جرمني در بحث نهايي خود گفتند که مزودي هيچ اطلاعي از برنامه حملات دهشت افگني بالاي ايالات متحده نداشت. آنها گفتند که او تنها محصول برق و تيليفون و ديگر مصارف مثل آن را در هنگامي که حمله کنندگان در جرمني نبودند ، پرداخته است. مدعي العمومان در هفته گذشته براي مزودي مدت حبس پانزده سال را خواهان شدند. توقع ميرود که حکم نهايي در مورد اين قضيه از جانب محکمه بتاريخ ۲۲ جنوري صادر شود.

XS
SM
MD
LG