لینک های دسترسی

سازمان صحي جهان درهانوي  در مورد شيوع مرض کشنده انفلوانزاي پرندگان تحقيقات ميکند  - 2004-01-16


يک هيات سازمان صحي جهان در هانوي است تا در مورد شيوع مرض کشنده انفلو انزاي پرندگان تحقيق کند از اين ترس که مبادا اين ويروس بحيث يک تهديد صحت عامه مبدل نشود. تا کنون سه نفر در ويتنام تلف شده و اين مرض مليونها مرغ رابشکل کشنده در آن کشور وساير کشور هاي آسيايي مصاب ساخته است .

اين سازمان صحي مربوط ملل متحد ميگويد، در اين مورد نگران است که مردمي که مرغ هاي داراي اين ويروس را ميکشند شايد خود به مرض انفوانزاي پرندگان مبتلا شوند. مقامات ويتنام هژده واقعه مظنون اين مريضي را در بين انسانها تشخيص کرده اند. در مورد انتقال اين ويروس از انسان به انسان هنوز واقعه بنظر نمي خورد اما متخصصين صحي هشدار ميدهند که ويروس انفلوانزآ همراه با ويروس انفلوانزآي انسانها شايد بشدت سرايت نمايد.

XS
SM
MD
LG