لینک های دسترسی

  هفت راکت در نزديکي پايگاه امريکا  در شرق افغانستان خورد - 2004-01-17


مامورين امريکايي ميگويند شب جمعه در حدود هفت راکت در نزديکي پايگاه آنها در شرق افغانستان بزمين خورد ام اکدام خسارات ويا تلفاتي را باعث نشد. قرار معلوم هدف راکتها پايگاه هوايي امريکا در خوست در۱۵۰ کيلومتري کابل بوده است . بروز چهارشنبه درحدود ۱۲ راکت در داخل اين پايگاه فرود آمد اما کدام خساره قابل ملاحظه را باعث نشد.

XS
SM
MD
LG