لینک های دسترسی

دانشمند  ذروي  پاکستان  در دوام  تحقيق  روي  ادعا  دادان اطلاعات  ذروي  به ايران  توقيف  شد - 2004-01-18


مقامات پاکستان از همکار عالي رتبه دانشمند بر جسته ذروي پاکستان را در دوام تحقيق روي ادعاي دادان اطلاعات ذروي به ايران توقيف کرده اند. جگرن اسلام الحق عالي رتبه ترين صاحب منطب دفتر عبد القدير خان پدر بم ذروي پاکستان است . خانم اسلام الحق به صداي امريکا گفت شوهرش شام شنبه از منزل عبد القدير خان توقيف گرديد. پاکستان يک متحد عمده ايالات متحده در جنگ عليه دهشت افگني قبلاً از عبد القدير خان و ساير دانشمندان بر جسته آنکشور در رابطه با ادعاي ايران مبني به بدست آوردن کمک از اسلام آباد تحقيق کرده است . ايران ميگويد اين کمک ها بشکل مساعدت در خريداري تجهيزات براي پروگرام ذروي اش بوده است .

XS
SM
MD
LG