لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات منشي عمومي ملل متحد  با اعضاي عالي رتبه شوراي حکمران عراق  و آمر ملکي ايالات متحده درعراق - 2004-01-19


کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد امروز با اعضاي عالي رتبه شوراي حکمران عراق وپال بريمر آمر ملکي ايالات متحده درعراق ملاقات ميکندتا در مورد اينکه چه نقشي را جامعه بين المللي در عراق ايفا کرده ميتواند مباحثاتي را انجام دهد. ايالات متحده ميخواهد که کارمندان ملل متحد در حالي به عراق باز گردند که واشنگتن براي تعميل طرحي امادگي ميگيرد که قدرت را به يک حکومت مؤقتي بتاريخ سي ام ماه جون ، انتقال دهد.

ملل متحد اظهار ميدارد که هنوز در مورد امنيت در عراق نگران است . طرحی که ايالات متحده از ان پشتيباني ميکند يک حکومت مؤقت را که ازطرف نمايندگان محلي ويا توسط جلسات انتخاب شود تقاضا ميکند . اما آيت الله علي ال سيستاني رهبر مقتدر شيعيان عراق در عوض تقاضاي انتخابات مستقيم را نموده است . هزاران نفر از پيروان آيت الله سيستاني امروز نيز در بغداد راهپيمائي هاي صلح آميزي را انجام دادند.

XS
SM
MD
LG