لینک های دسترسی

Breaking News

انان ارسال کار شناسان ملل متحد را به عراق  تحت غور قرار خواهد داد - 2004-01-20


کوفي انان منشي عمومي موسسه ملل متحد ميگويد در خواست ارسال کار شناسان ملل متحد را به عراق تحت غور قرار خواهد داد. قرار است اين کارشناسان زمانيکه تصميم گرفته شود که چه وقتي انتخابات مستقيم بايد در آن کشورداير گردد کمک نمايند.

انان روز دوشنبه باپال بريمر اداره کننده ارشد ملکي امريکا در عراق و اعضاي شوراي حاکمه عراق که حمايت امريکا را با خود دارند، ملاقات کرد. آنها از ملل متحد تقاضا کردند تا تصميم گيرد که آيا براه انداختن انتخابات مستقيم در عراق به تاريخ تعين شده سي ام جون، قبل از انتقال پلان شده حاکميت به خود عراقي ها امکان پذير است يا نه؟

انان گفت تمام جوانب موافقه کردند که انتخابات بزدوي داير خواهد شد اما سوال در اين جاست که چقدر زود. پلان تحت حمايت امريکا خواهان انتخابات حوزه وي سرتاسري منطقوي ميباشد تا يک حکومت موقتي را تشکيل دهد که راي گيري مستقيم را قبل از ختم سال ۲۰۰۵ ميلادي سازمان دهد. اما اکثريت شيعه هاي عراق انتخابات قبلي را براي انتخاب يک حکومت موقتي تقاضا ميکنند.

XS
SM
MD
LG