لینک های دسترسی

نگرانی چين در مورد قواي جاپان در عراق  - 2004-01-20


حکومت چين در مورد تعبيه قواي جاپان در عراق ابراز نگراني کرده است . يک نطاق وزارت خارجه چين امروز سه شنبه گفت براي ثبات وصلح در آسيا اين لازمتراست که جاپان از نقش نظامي اش در دفاع از خود استفاده نمايد.

يک قواي نخبه عساکر جاپاني روز دوشنبه براي اتخاذ آمادگي جهت تعبيه تدريجي يک هزار نفري پرسونل غير حربي نظامي به پايگاهش در عراق مواصلت کرد.

بعد از جنگ دوم جهاني ،اين اولين بار است که جاپان قوايش را در يک منطقه جنگي تعبيه ميکند.

اين سربازان قرار است براي اعمار مکاتب کمک کرده و مراقبتهاي صحي را در جنوب عراق فراهم دارد.

XS
SM
MD
LG