لینک های دسترسی

رد ادعای قتل اهالی در ارزگان توسط قوای ايالات متحده - 2004-01-20


قوای ايالات متحده در افغانستان ادعاهای مامورين افغانی را رد کرده اند که در يک حملهء هوائی روز يکشنبه ۱۱ نفر ملکی بقتل رسيده اند.

دگرمن براين هلفرتی، يک نطاق قوای ايالات متحده در کابل بخبرنگاران گفت شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد قوای ائتلاف در جريان جنگ ها در ولايت ارزگان اشخاص غيرمحارب را کشته باشند.

او گفت در حالی که عساکر ايالات متحده و افغانستان با شورشيان ضد حکومت جنگيده و پنج نفر شان را کشتند ولی درين جنگ از طياره استفاده نشده است.

مقامات محلی در ولايت جنوبی ارزگان بروز دوشنبه گفتند حملات هوائی در منطقهء چارچينو باعث قتل ۱۱ نفر، بشمول چهار طفل گرديد. دگرمن هلفرتی گفت چنین اطلاعات شايد نتيجهء تبليغات بقايای رژيم سابق طالبان در افغانستان باشد.

XS
SM
MD
LG