لینک های دسترسی

راه پيمائی در عراق - 2004-01-20


هزاران تن از پشتيبانان يک رهبر جوان مذهبی شيعيان در بغداد و ساير شهرهای عراق راه پيمائی می کنند.

مظاهره کنندگان خواستار اعدام صدام حسين رهبر مخلوع عراق شدند که در حال حاضر در توقيف ايالات متحده بسر می برد.

مظاهره کنندگان همچنان ميگويند بر پيشنهاد يک نظام فدرالی برای عراق اعتراض دارند.

آنها بيم دارند که چنان سيستمی نسبت به اکثريت شيعه به کردها و سنی ها قدرت بيشتر اعطا خواهد کرد.

مقتدا الصدر که از زمان سقوط صدام حسين در بين شيعيان پيروان زيادی کسب کرده خواستار راه پيمائی امروز شده بود.

XS
SM
MD
LG