لینک های دسترسی

Breaking News

تخريب خانه های فلسطينی ها توسط اسراءيل - 2004-01-20


يک مامور فلسطينی در غزه ميگويد بلدوزرهای اردوی اسرائيل در يک کمپ پناه گزينان در نزديک سرحد مصر ۳۰ منزل فلسطينيان و يک مسجد را تخريب کرده است.

شاهدان عينی ميگويند بلدوزرها و تانک های اسرائيلی در سپيده دم به کمپ پناه گزينان رفاه داخل شدند.

عساکر قبل از تخريب منازل به ساکنين محل اجازه دادند بعضی از اثاثيهء خود را ببرند.

اسرائيل ميگويد ازين منازل جهت حمله بر اسرائيلی ها استفاده می شد. در عين زمان، در کرانهء غربی رود اردن ده ها ناقل يهودی در يک موضع مسکونه ها با عساکر اسرائيلی برخورد نمودند.

عساکر کوشش می کردند يک حکم محکمهء عالی آن کشور را مبنی بر تخريب کنيسه ای که در تخطی از حکم محکمه اعمار شده بود، تعميل کنند.

XS
SM
MD
LG