لینک های دسترسی

تحقيق در مورد فروش اسرار ذروی پاکستان - 2004-01-23


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد مامورين اين موضوع را تحت تحقيق قرار داده اند که آيا ساينتست های عاليرتبهء آن کشور بخاطر منفعت شخصی شان اسرار ذروی را بفروش رسانيده اند يانه.

مشرف به تلويزيون CNN گفت حکومت در نظر دارد عليهء کسانی که دشمن دولت ثابت گردند اقدام نمايد.

او همچنان گفت شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد مامورين حکومت یا قوای نظامی در انتقال احتمالی تکنالوژی اسلحه دست داشته باشند.

پاکستان اخيراً منحيث بخشی ازين تحقيق مستنطقين را به ليبيا و ايران فرستاد.

XS
SM
MD
LG