لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم سلواکيا به افغانستان سفر کرد - 2004-01-23


ميکولاش جوريندا صدراعظم سلواکيا جهت ملاقات با عساکر آن کشور که در قوای بين المللی حافظ صلح در افغانستان خدمت ميکنند سفر مختصری به افغانستان نموده است.

ميکولاش جوريندا در براتسلاوا طی صحبت تلفونی با خبرنگاران گفت به پايگاهء هوائی بگرام سفر کرد تا بعساکر سلواکی که در افغانستان خدمت ميکنند ادای احترام کرده باشد. او گفت همچنان ميخواست از عساکر سلواکی بخاطر خدمت شان برای وپن خود شان تشکر کند.

مقامات سلواک همصنان ميخواهند 16 عسکر ديگر را به افغانستان اعزم کنند تا به 40 عسکری که آنجا هستند بپيوندند.

ميکولاش جوريندا همصنان با حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان ملاقات کرد. او بخبرنگاران گفت مباحثات آنها بر روابط بين دو کشور روابط افغانستان و اتحاديهء اروپا متمرکز بود.

XS
SM
MD
LG