لینک های دسترسی

Breaking News

توشيح قانون اساسی جديد افغانستان - 2004-01-26


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان قانون اساسی جديد کشور را توشيح نموده و وثيقهء ملی ای را بمنصهء اجرا قرار داد که بمنظور وحدت مجدد افغانستان تدوين شده است.

اين وثيقه را لويه جرگه در تقريباً سه هفته قبل تصويب کرد. حامد کرزی به تعقيب امضای قانن اساسی به حاضرين نگريسته و تبريک گفت.

اعضای کابينه، محمد ظاهر شاه، پادشاهء سابق و بعضی او اعضای جامعهء بين المللی در مجلس حاضر بودند.

قانون اساسی جديد يک سيستم رياستی قوی را بميان آورده که از طرف پارلمان حمايه ميشود.

XS
SM
MD
LG