لینک های دسترسی

حملهء انتحاری در کابل - 2004-01-27


در افغانستان در اثر حملهء يک بم افگن انتحاری در نزديک کابل يک عسکر قوای بين المللی حافظ صلح کانادايی کشته شده وسه تن ديگر زخمی گرديده اند.

مامورين پليس افغانستان گفتند که حد اقل هشت نفر غير نظامی که عمدتاً عابرين بودند زخمی گرديده اند. حمله اوايل صبح امروز سه شنبه در حواشی شهر کابل نزديک پايگاهی بوقوع پيوست که واحد کانادايی مربوط قوای امنيتی بين المللی تحت رهبری ناتو از آن استفاده می کند.

يک بيانيهء قوای امنيتی آيساف گفت که حد اقل يک غير نظامی نيز در محل واقعه کشته شده است واين واقعه شايد کار يک بم گذار انتحاری باشد که باعث انفجار گرديد.

يک مقام پليس افغانستان گفت عساکر کانادايی در يک موتر گزمه سوار بودند. وی گفت حمله کننده وقتی که موترعساکر برای عبور از يک چقری در سرکی از سرعتش کاست به موتر بالا شد و مواد منفجره را که در بدنش بسته بود انفجار داد.

ماه اکتوبر گذشته دو عسکر کانادايی وقتی کشته شدندکه موتر آنها بر يک ماين زمينی در حومهء کابل اصابت کرد.

بقایای رژيم سقوط داده شدهء طالبان وقتاً فوقتاً قوای تحت رهبری امريکا وهمچنان قوای بين المللی حافظ صلح را هدف قرار می دهند. اما حملات انتحاری بندرت بوقوع ميپيوندد.

XS
SM
MD
LG