لینک های دسترسی

حملات بر  پايگاهء قوای حفظ صلح ناتو در افغانستان - 2004-01-29


۰حملات بر نزديکی دو پايگاه قوای حفظ صلح ناتو در افغانستان امروز يک عسکر برتانوی را کشته و چندين نفر ديگر را زخمی ساخت .

مامورين ميگويند اين حملات امروز در پيشروی کمپ های نظامی برتانيه و جرمنی در کابل رخ داد. هانس بريمنز نطاق قوای بين المللی مساعدت امنيتی ، ISAF گفت اين عسکر برتانوی در جريان حمله بر مئتر گزمه کشته. مامورين پوليس افغانستان ميگويند يک حمله کنندهء انتحاری موتر تکسی اش را که مملو از مواد منفجره بود بر دو وسيلهء نقليهء قوای حفظ صلح نزديک ساخته و انفجار داد. اين حملات در حالی بعمل آمد که مراسم ياد بود برای يک عسکر کانادائی جريان داشت. عسکر کانادائی در يک حملهء انتحاری بروز سه شنبه در کابل کشته شده بود. بقايای رژيم بر کنار شدهء طالبان مسؤليت هر سه حمله را ادعا کرده اند. در عين زمان رئيس کميتهء روابط خارجی مجلس سنای ايالات متحده از جامعهء بين المللی خواست که کمک خود را به افغانستان افزايش دهند. سناتور ريچارد لوگر گفت افغانستان در يک مرحلهء حساس انکشاف قرار دارد و برای تامين ثبات به کمک ضرورت دارد. وی گفت افغانستان به حل مشکلات امنيتی و لوژستيکی جهت تامين انتخابات آزاد و منصفانه به وقت معينهء آن در سال جاری ضرورت دارد.

XS
SM
MD
LG