لینک های دسترسی

وزير داخله پاکستان:عبد القدير  خان  نه مظنون  و نه  هم تحت  توقيف است - 2004-01-30


وزير داخله پاکستان اين گزارش را تکذيب کرده که شخصي که بنام پدر پروگرام ذروي پاکستان معروف است مظنون به انتقال تکنالوژي ذروي به ساير کشور ها ميباشد. فيصل صالح حيات وزير داخله پاکستان به صداي امريکا گفت عبد القدير خان نه مظنون است و نه هم تحت توقيف قرار دارد.

نام عبد القدير خان بار ها در خبر ها ي مربوط به افتضاح انتقال تکنالوژي به نسبت برازندگي اش و همچنان نقش عمده او در پروگرام ذروي پاکستان ذکر گرديده است . اين تبصره هاي وزير داخله پاکستان با گزارشهاي اخير از قول مامورين استخباراتي پاکستان تناقض دارد که ميگفت تماسهاي عبد القدير خان با بازار سياه ، تکنالوژي حساس را به ايران و ليبيا فراهم کرده است .

XS
SM
MD
LG